Dit is de privacyverklaring van: Party Fun NL.

Waar we in dit privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf. Zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doe je geheel vrijwillig.

Party Fun NL verwerkt persoonsgegevens die aan hen verstrekt worden bij het invullen van een contactformulier, bij het aangaan van een overeenkomst, maar ook wanneer er gebruik gemaakt wordt van een dienst dat hen in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.

Persoonsgegevens die Party Fun NL verwerkt:

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bij deze verwerking houdt Party Fun NL zich aan de huidige privacywetgeving die AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. Dat betekent onder andere dat zij:
– duidelijk vermelden met welke doeleinden zij persoonsgegevens verwerken.

Dat doen ze via deze privacyverklaring;
– hun verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
– passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in hun opdracht persoonsgegevens verwerken;
– jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Party Fun NL bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Party Fun NL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?
Party Fun NL neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@party-fun-nl.nl